CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE Ustaw nasz stron jako startow Dodaj nasz stron do Ulubionych Kontakt
 
CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
ul. Powstacw 2c/6
42-620 Nako lskie k. Tarnowskich Gr

tel. kom.: 0501 579 639
tel/fax: (32) 284 37 05
e-mail: centrale@tel-tar.pl
gadu-gadu: 4142557
 
O firmie
Oferta
Serwis
Kontakt
Mapa serwisu


 

Przyjmujemy zlecenia z caej Polski!


Przegldaj katalog wedug:
 
producentw   typw sprztu
 
 

Model wycofany ze sprzeda�y.TYLKO SERWIS

 SLICAN CCA 2720

Cyfrowa centrala telefoniczna. Wsp�pracuje z tradycyjn� sieci� analogow� jak r

CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
Model wycofany ze sprzeda�y.TYLKO SERWIS  SLICAN CCA 2720 Cyfrowa centrala telefoniczna. Wsp�pracuje z tradycyjn� sieci� analogow� jak r
Powiksz

Centrala telefoniczna SLICAN CCA 2720 ISDN jest produkowana w czterech wykonaniach:
 • SLICAN CCA 2720.1 ISDN - do 76 port�w.
 • SLICAN CCA 2720.2 ISDN - do 172 port�w.
 • SLICAN CCA 2720.3 ISDN - do 268 port�w.
 • SLICAN CCA 2720.4 ISDN - do 304 port�w.


Charakterystyka centrali telefonicznej :


 • Wsp�praca z ��czami ISDN PRA (30B+D) i BRA (2B+D)
 • Wewn�trzne linie analogowe i cyfrowe
 • Prezentacja numeru - CLIP na wewn�trznych liniach cyfrowych i analogowych (FSK)
 • Modem zdalnego zarz�dzania central� telefoniczn�.
 • Biling rozm�w wychodz�cych (numer abonenta inicjuj�cego rozmow�, ewentualny po�rednik, gdy rozmowa by�a przekazana, numer jaki wybrano na "mie�cie", data, godzina, liczba impuls�w, koszt rozmowy netto i brutto)
 • Pe�na rejestracja rozm�w przychodz�cych (w tym r�wnie� nieodebranych i z�o�liwych) wraz z informacj�, kt�ry abonent centrali telefonicznej odebra� po��czenia
 • Automatyczny ruch przychodz�cy w konfiguracjach MSN i DDI umo�liwiaj�cy bezpo�rednie po��czenie z okre�lonym numerem wewn�trznym
 • Op�ata za po��czenie zarejestrowana w buforze pami�ci centrali telefonicznej odpowiada kwocie zarejestrowanej przez operatora sieci publicznej
 • System DISA umo�liwiaj�cy bezpo�redni dost�p do numer�w wewn�trznych na ��czach analogowych
 • Abonenci wirtualni (konta)
 • Kontrola zewn�trznych po��cze� zaniechanych (koniec dzwonienia)
 • Bufor rozm�w o wielko�ci 20.000 po��cze�
 • Wydruki natychmiastowe
 • Dwie zapowiedzi s�owne do nagrywania przez U�ytkownika
 • Automatyczny transfer po��cze� faksowych
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z telefonami systemowymi SLICAN
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z bramofonami SLICAN
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z poczt� g�osow�
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z przystawk� telefonii kom�rkowej
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z systemami DECT
 • Oprogramowanie LCR (Low Cost Routing) - wyb�r najta�szej drogi po��czeniowej
 • Wewn�trzny serwer - karta CTI-LAN z programem CTI
 • Wsp�praca z sieci� komputerow� w ramach systemu wspomagania telefon�w CTI (Computer Telephon Integration)
 • Praca centrali telefonicznej w systemie impulsowym i tonowym
 • Program wsp�pracy z PC dla Windows 95/98, Dla Klienta i Dla Serwisu
 • Funkcje hotelowe
 • Protok� wsp�pracy centrali telefonicznej z aplikacjami specjalizowanymi (programy hotelowe, taks�wkarskie i inne)
 • System zasilania awaryjnego z akumulatorami
 • Zasilanie ~220 V; 50 Hz


 

 

(C) 2004-2006 TEL-TAR.pl
Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie zabronione.
webmaster   
MariuszT