CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE Ustaw nasz▒ stronŕ jako startow▒ Dodaj nasz▒ stronŕ do Ulubionych Kontakt
 
CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
ul. Powsta˝cˇw 2c/6
42-620 Nak│o Žl▒skie k. Tarnowskich Gˇr

tel. kom.: 0501 579 639
tel/fax: (32) 284 37 05
e-mail: centrale@tel-tar.pl
gadu-gadu: 4142557
 
O firmie
Oferta
Serwis
Kontakt
Mapa serwisu


 

Przyjmujemy zlecenia z ca│ej Polski!


Przegl▒daj katalog wed│ug:
 
producentˇw   typˇw sprzŕtu
 
 

Model wycofany ze sprzeda┐y - tylko serwis.

Centrala telefoniczna PLATAN - SIGMA - cyfr

CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE

	Model wycofany ze sprzeda┐y - tylko serwis.

	Centrala telefoniczna PLATAN - SIGMA - cyfr
Powiŕksz

Cyfrowa centrala telefoniczna PLATAN -  SIGMA

SIGMA jest nowoczesn´┐Ż cyfrow´┐Ż central´┐Ż telefoniczn´┐Ż przeznaczon´┐Ż dla ma´┐Żych i ´┐Żrednich przedsi´┐Żbiorstw (MSP), zainteresowanych zaawansowanymi systemami telekomunikacyjnymi, wykorzystuj´┐Żcymi korzy´┐Żci p´┐Żyn´┐Żce z integracji z sieciami komputerowymi i dodatkowym oprogramowaniem.

SIGMA to nazwa handlowa centrali, kt´┐Żra w fazie projektowej znana by´┐Ża jako EXTREME.

´┐Ż

Konfiguracja centrali telefonicznej PLATAN - SIGMA

wyposa´┐Żenia miejskie

 • do 12 linii analogowych
 • do 16 uniwersalnych* ´┐Ż´┐Żczy ISDN BRA (2B+D)
 • wyposa´┐Żenie ISDN PRA (30B+D)

wyposa´┐Żenia wewn´┐Żtrzne

 • do 44 linii analogowych
 • do 16 uniwersalnych* ´┐Ż´┐Żczy ISDN BRA (2B+D)
 • do 32 port´┐Żw dla aparat´┐Żw systemowych i/lub konsol

*uniwersalne ´┐Ż´┐Żcze ISDN (2B+D) mo´┐Że by´┐Ż skonfigurowane jako port miejski lub wewn´┐Żtrzny

Integracja z sieci▒ LAN i okablowaniem strukturalnym

 • wspó│praca  z oprogramowaniem PLATAN CTI, r´┐Żwnie´┐Ż poprzez kart´┐Ż LAN
 • otwarty interfejs programowy PCTI do wsp´┐Żpracy z systemami CTI, oprogramowaniem call-center oraz interfejs hotelowy do wsp´┐Żpracy z oprogramowaniem hotelowym
 • zarz´┐Żdzanie przez programowy modem, USB, RS-232 lub z wykorzystaniem protoko´┐Żu TCP/IP (przez kart´┐Ż LAN centrali lub przez port RS komputera pod´┐Ż´┐Żczonego do centrali i do sieci LAN),
 • mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zabudowy w szafie 19" (wersja RACK)

Inteligentna dystrybucja po´┐Ż´┐Żcze´┐Ż

 • INFOLINIE - system 16-poziomowego menu g´┐Żosowego
 • grupy agent´┐Żw obs´┐Żuguj´┐Żcych ruch przychodz´┐Żcy wg zadanych kryteri´┐Żw (r´┐Żwnomierna dystrybucja ruchu - UCD, po´┐Ż´┐Żczenia wg specjalizacji na podstawie zidentyfikowanego numeru - ACD)
 • pe´┐Żna identyfikacja numer´┐Żw CLIP na portach cyfrowych, systemowych i analogowych

Serce inteligentnego budynku

 • funkcje centrali alarmowej rejestruj´┐Żcej zdarzenia alarmowe i powiadamiaj´┐Żcej o alarmie
 • sterowanie urz´┐Żdzeniami zewn´┐Żtrznymi typu o´┐Żwietlenie, bramy wjazdowe - przez telefon lub zegarowo

System redukcji koszt´┐Żw

 • rejestracja po´┐Ż´┐Żcze´┐Ż wychodz´┐Żcych na indywidualnych kontach (do 128 u´┐Żytkownik´┐Żw centrali)
 • optymalizacja czasu pracy dzi´┐Żki rejestracji po´┐Ż´┐Żcze´┐Ż wewn´┐Żtrznych i przychodz´┐Żcych oraz inteligentnej dystrybucji ruchu
 • zaawansowana taryfikacja oparta na programie BilCent
 • kierowanie ruchu do sieci r´┐Żnych operator´┐Żw - wyb´┐Żr najta´┐Ższej drogi po´┐Ż´┐Żczeniowej LCR

 

 

(C) 2004-2006 TEL-TAR.pl
Wszelkie prawa zastrze┐one. Kopiowanie zabronione.
webmaster   
MariuszT