CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE Ustaw naszą stronę jako startową Dodaj naszą stronę do Ulubionych Kontakt
 
CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
ul. Powstańców 2c/6
42-620 Nakło Śląskie k. Tarnowskich Gór

tel. kom.: 0501 579 639
tel/fax: (32) 284 37 05
e-mail: centrale@tel-tar.pl
gadu-gadu: 4142557
 
O firmie
Oferta
Serwis
Kontakt
Mapa serwisu


 

Przyjmujemy zlecenia z całej Polski!


Przeglądaj katalog według:
 
producentów   typów sprzętu
 
 

Model wycofany ze sprzedaży.TYLKO SERWIS

Centrala telefoniczna PLATAN -ALFA PLUS - Centrala telefoniczna dla firm pra

CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE

	Model wycofany ze sprzedaży.TYLKO SERWIS

	Centrala telefoniczna PLATAN -ALFA PLUS - Centrala telefoniczna dla firm pra
Powiększ

Centrala telefoniczna Platan oferowana w CENACH PRODUCENTA.KONFIGURACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ  PLATAN

 • 2 do 12 analogowych linii miejskich
 • do 6 linii miejskich ISDN BRI (2B + D)
 • 16 do 48 analogowych linii wewnetrznych
 • do 16 aparatów systemowych (opcjonalnie)


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE CENTRALI TELEFONICZNEJ PLATAN ALFA
 

 • Wybieranie DTMF oraz impulsowe dla linii miejskich i abonenckich
 • Zapowiedź słowna DISA z możliwością wielokrotnego nagrywania zapowiedzi
 • Bufor rejestracji około 11000 rozmów
 • 4 melodie dla połączenia oczekującego
 • wejście audio - umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku
 • Program komputerowy przeznaczony do konfiguracji centrali telefonicznej oraz zarządzania billingiem
 • Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla linii miejskich oraz abonenckich oraz dodatkowo odgromowe dla linii miejskich.
 • Centrala telefoniczna PLATAN  ALFA PLUS posiada pamięć typu FLASH, która pozwala na elastyczne konfigurowanie centrali telefonicznej oraz aktualizację oprogramowania bez wymiany pamięci.


WYPOSAŻENIE DODATKOWE CENTRALI TELEFONICZNEJ PLATAN
Wyposażenie dodatkowe centrali telefonicznej poszerza zakres jej usług, nie jest jednak nieodzowne do funkcjonowania systemu. W ALFIE PLUS oprócz aparatów systemowych na uwagę zasługuje możliwość zastosowania poczty głosowej. W skład wyposażenia dodatkowego ALFY PLUS wchodzą:

 • Pakiety obsługi aparatów systemowych.
 • 4 zapowiedzi głosowe.
 • Mmoduł automatycznego transferu faksu.
 • Moduł teletaksy.
 • Poczta głosowa
 • Adaptery bramofonu.
 • Zasilanie rezerwowe.
 • Zabezpieczenie odgromowe dla linii abonenckich.
USŁUGI REALIZOWANE NA LINIACH MIEJSKICH

 • Wybór linii przez którą ma zostać zrealizowane połączenie zewnętrzne.
 • Zamówienie "wyjścia na miasto" w przypadku zajętości łączy zewnętrznych.
 • Programowanie prefiksu wybieranego w LM po jej zajęciu (ważne dla połączeń wychodzących poprzez inną centralę abonencką).
 • Możliwość tworzenia wydzielonych wiązek linii miejskich osiąganych odrębnym prefiksem w celu połączenia z innymi centralami np. resortowymi.
 • Do linii miejskiej centrali PLATAN można za pomocą specjalnej przystawki np. "Cellink" podłączyć telefon komórkowy systemu GSM, DCS-1800.
 • zamawianie połączeń zewnętrznych do natychmiastowej realizacji, bądź na określoną godzinę.
 • Powiadomienie o włamaniu (z możliwością potwierdzenia odbioru alarmu).
 • Zamówienie "wyjścia na wiązkę" w przypadku zajętości łączy zewnętrznych.
 • Numery alarmowe 999, 998, 997 dostępne bezpośrednio i zawsze dla każdego aparatu, niezależnie od posiadanych uprawnień.
 • Możliwość definiowania innych numerów alarmowych (typu 9xx) zawsze dostępnych z każdego aparatu (do 60 numerów).
 • Nadawanie uprawnień do zestawiania połączeń zewnętrznych.
 • Wybieranie indywidualnymi numerami skróconymi (9 nr. dostępnych dla każdego abonenta).
 • Rozbudowany system uprawnień do "wyjścia na miasto". Tablice prefiksów zabronionych (z wyjątkami) lub dozwolonych (z wyjątkami) pozwalają spełnić najbardziej wyszukane potrzeby użytkowników (7 tablic po 35 prefiksów).
 • Automatyczny REDIAL - po wykryciu zajętości abonenta centrala sama ponownie wybiera pożądany numer.
 • Pełna rejestracja i taryfikacja połączeń zewnętrznych wychodzących (z możliwością retaryfikacji).
 • Ruch przychodzący wspomagany systemem DISA.
 • Możliwość wyłączenia dodzwaniania się poprzez system DISA do abonentów określonej grupy ( możliwość definicji do 10 grup).
 • Wielokrotne nagrywanie komunikatów i zapowiedzi słownych.
 • Zawieszenie połączenia (HOLD).
 • Zawieszenia połączenia i jego przyjęcie z innego aparatu (PARKOWANIE).
 • Sygnalizowanie przychodzącego połączenia zewnętrznego abonentowi zajętemu innym połączeniem (sygnał oferowania).
 • Wykorzystanie detekcji tonu 400Hz i zmian polaryzacji do wykrycia zakończenia rozmowy przez abonenta miejskiego.
 • Ustawianie jednej z czterech dostępnych melodii odtwarzanych abonentowi oczekującemu .
 • Pakiet AUDIO - (z wykrywaniem obecności sygnału zewnętrznego) umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku w trybie HOLD.USŁUGI REALIZOWANE NA LINIACH MIEJSKICH I WEWNĘTRZNYCH

 • Definiowanie 4 trybów pracy centrali i możliwość ich stosowania w zależności od dnia tygodnia.
 • Każdemu abonentowi można przypisać właściwy jemu zestaw usług centralowych.
 • (możliwość utworzenia do 10-ciu profili abonenta)
 • "gorąca linia" zewnętrzna lub wewnętrzna.
 • Preferencje miejskie lub wewnętrzne.
 • Abonent, któremu przypisano w konfiguracji kategorię "gorąca linia zewnętrzna" (preferencje miejskie) może przejść do usług wewnętrznych po naciśnięciu przycisku [*],[#] lub [FLASH]. Wyboru klawiszy dokonujemy podczas konfiguracji centrali; w aparacie systemowym wykorzystujemy przycisk INTERCOM
 • połączenie konferencyjne (zewnętrzne 1 + 2, wewnętrzne 4 abonentów).
 • Przekierowanie wywołania na inny aparat wewnętrzny (PODĄŻAJ ZA MNĄ).
 • Przekierowanie jednego wywołania na aparat, z którego wywołujemy usługę (JESTEM TU).
 • Przejęcie połączenia kierowanego do innego abonenta wewnętrznego.
 • Blokowanie możliwości przejmowania połączeń przychodzących na dany aparat.
 • Powtórzenie ostatnio wybieranego numeru (REDIAL).
 • Wybór różnorodnych sygnałów wywołana (dzwonków)
 • funkcja ta pozwala na poinformowanie abonenta poprzez odmienny sposób dzwonienia jego aparatu o kierunku z jakiego przychodzi wywołanie; przykładowo inaczej dzwoni telefon, zapowiadając rozmowę z miasta, inaczej od abonenta wewnętrznego, sygnalizując połączenie powracające lub przeniesione, zestawienie telekonferencji, budzenie lub powiadamiając o pozostawionej wiadomości w poczcie głosowej;rodzaj dzwonienia przypisujemy w konfiguracji centrali.
 • różne sygnały zgłoszenia centrali; po podniesieniu słuchawki centrala telefoniczna informuje za pomocą różnych rytmów sygnalizacji 400Hz w jakim stanie znajduje się aparat;
 • przykładowo poza standardowymi sygnałami możemy informować o oferowaniu połączenia abonentowi zajętemu, przejściu do usług wewnętrznych przy ustawionych preferencjach miejskich, przeniesieniu wywołań, blokadzie aparatu czy przejściu w tryb serwisowy
 • programowanie przyporządkowania abonentów i linii miejskich do poszczególnych przycisków (CO1 - CO12) na aparacie systemowym Panasonic KX-T7730, realizowane z poziomu aparatu.
 • Dowolne przyporządkowanie abonentów do przycisków konsoli bezpośredniego wybierania Panasonic KX-T7740, realizowane w programie DoCent.
 • Programowanie przycisków funkcyjnych na aparatach systemowych (F1-F4) i konsolach bezpośredniego wybierania (F1-F16); każdy przycisk Fxx może być zaprogramowany jako :
 • - abonent wewnętrzny
 • - grupa wspólnego wywołania
 • - szybkie wybieranie numeru miejskiego
 • - telekonferencja OKÓLNIK
 • Odczyt wersji programu centrali telefonicznej na wyświetlaczu aparatu systemowego, po naciśnięciu przycisku PAUSE
 • obsługa przycisku MUTE na aparacie systemowym
 • wywoływanie numerów skróconych za pomocą przycisku AUTO DIAL.


USŁUGI REALIZOWANE NA LINIACH WEWNĘTRZNYCH

 • Programowanie przez użytkownika numeracji abonentów i kodów dostępu do usług (do 6-ciu cyfr).
 • Tworzenie "grup wspólnego wywołania" (GWW) i definiowanie numeru grupowego po wybraniu którego następuje zestawienie połączenia z aktualnie wolnym abonentem tej grupy (do 20 grup).
 • Programowanie kolejności "dzwonienia" dla abonentów w ramach grupy wspólnego wywołania.
 • Grupy abonentów wewnętrznych.
 • W celu umożliwienia sterowania ruchem wewnętrznym, podczas konfiguracji centrali telefonicznej można utworzyć grupy abonentów wewnętrznych; połączenia pomiędzy abonentami z różnych grup wymagają pośrednictwa abonenta wspólnego tych grup. Przykładowo, do dyrektora, który jest w grupie z sekretariatu nie można zadzwonić bezpośrednio, tylko za pośrednictwem sekretariatu, który również znajduje się w grupie z pozostałymi abonentami (do 10 grup).
 • Przekazywanie rozmów bramofonu .
 • Odtworzenie nieprzyjętego połączenia wewnętrznego.
 • Programowanie indywidualnego hasła i blokowanie aparatu (hasło do 9 cyfr).
 • Zamówienie połączenia z abonentem wewnętrznym w przypadku zajętości.
 • Budzenie periodyczne, definiowane niezależnie na każdy dzień tygodnia.
 • Budzenie jednorazowe, zap.lanowane na konkretny dzień w roku.
 • Możliwość sprawdzenia i regulacji głośności dzwonienia (ZADZWOŃ DO MNIE).CENY PRODUCENTA
 


 

 

(C) 2004-2006 TEL-TAR.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.
webmaster   
MariuszT