CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE Ustaw naszą stronę jako startową Dodaj naszą stronę do Ulubionych Kontakt
 
CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
ul. Powstańców 2c/6
42-620 Nakło Śląskie k. Tarnowskich Gór

tel. kom.: 0501 579 639
tel/fax: (32) 284 37 05
e-mail: centrale@tel-tar.pl
gadu-gadu: 4142557
 
O firmie
Oferta
Serwis
Kontakt
Mapa serwisu


 

Przyjmujemy zlecenia z całej Polski!


Przeglądaj katalog według:
 
producentów   typów sprzętu
 
 

Model wycofany ze sprzedaży.TYLKO SERWIS

Centrala telefoniczna PLATAN -PROGRES 40 - Centrala telefoniczna posiada bog

CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE

	Model wycofany ze sprzedaży.TYLKO SERWIS

	Centrala telefoniczna PLATAN -PROGRES 40 - Centrala telefoniczna posiada bog
Powiększ

Centrala telefoniczna Platan oferowana w CENACH PRODUCENTA


KONFIGURACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ PLATAN

 • 2 do 8 analogowych linii miejskich
 • 8 do 32 analogowych linii wewnętrznych
 • do 4 linii miejskich ISDN BRI (2B+D)
 • do 4 aparatów systemowych


 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE CENTRALI TELEFONICZNEJ PLATAN

 • Przełącznica z modułami zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.
 • Wybieranie DTMF i impulsowe na liniach miejskich i wewnętrznych.
 • Rejestracja i trayfikacja połączeń - bufor 2500 rozmów.
 • Zapowiedź słowna nagrywana przez użytkownika oraz funkcja DISA.
 • 2 melodie dla połączeń oczekujących.
 • Wyświetlacz LCD.
 • Sterowanie dzwonkiem w szkołach lub zakładach przemysłowych.
 • 2 interfejsy szeregowe RS 232 umożliwiające podłączenie komputera i modemu.
 • Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dżwięku.
 • Program komputerowy do konfigurowania centrali oraz obsługi taryfikacji rozmów - DI 40 lub DI 40 ISDN.
 • Możliwość podłączenia do dwóch bramofonów.


WYPOSAŻENIE DODATKOWE CENTRALI TELEFONICZNEJ PLATAN
Wyposażenie dodatkowe centrali telefonicznej poszerza zakres jej usług, nie jest jednak konieczne do funkcjonowania systemu. W skład wyposażenia dodatkowego PROGRES 40 wchodzą:
 

 • Wyposażenie dla 2 aparatów pośredniczących (awizo) i 2 konsol systemowych.
 • Dodatkowa zapowiedź głosowa.
 • Automatyczny transfer faksu.
 • Moduł odbiornika teletaksy.
 • Rozszerzenie bufora do 6000 rozmów.
 • Odbiornik identyfikacji nuemeru abonenta CLIP.
 • Program Konsola.
 • Program Baza Numerów.


Funkcje realizowane przez centralę telefoniczną  PLATAN PROGRES 40:

 • DISA - możliwość bezpośredniego połączenia z numerem wewnętrznym bez pośrednictwa telefonistki. Aby zestawić połączenie należy w trakcie trwania zapowiedzi słownej (lub do 5 sekund po jej zakończeniu) wybrać numer abonenta wewnętrznego.
 • DDI/MSN - usługi pozwalające na przyznanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów "miejskich" z możliwością bezpośrednich połączeń, dostępne tylko w przypadku zastosowania wyposażenia ISDN.
 • CLIP - identyfikacja numeru abonenta - dostępna jest przy zastosowaniu łączy ISDN od strony linii miejskich lub przy wyposażeniu centrali telefonicznej w odbiornik identyfikacji numeru CLIP na analogowych liniach miejskich. Identyfikacja jest wysyłana na wyświetlacz aparatów systemowych, wyświetlacz centrali telefonicznej oraz do programu Baza Numerów.
 • Rejestracja i taryfikacja rozmów - pełna rejestracja i taryfikacja połączeń zewnętrznych wychodzących. Taryfikacja może być prowadzona według różnych kryteriów: w oparciu o zaliczanie czasowe, o tzw. odwrócenie pętli lub przy wykorzystaniu teletaksy.
 • Teletaksa - sposób taryfikacji polegający na tym, że centrala miejska wysyła do abonenta (np. centrali abonenckiej) impulsy zaliczające; jeżeli na końcu linii znajduje się specjalny odbiornik 16 kHz, można na bieżąco obserwować koszt połączenia.
 • Ograniczania wybranych typów połączeń dla różnych abonentów, np. audiotele 0-700, połączeń międzymiastowych lub międzynarodowych.
 • Systemowa książka telefoniczna (numery skrócone)
 • indywidualizacja usług i uprawnień abonentów
 • sygnalizacja połączenia oczekującego.
 • Abonenci wirtualni (do 32) w ramach systemu kont indywidualnych.
 • Gorąca linia - możliwość zestawienia połączenia bezpośrednio po podniesieniu słuchawki z wybranym numerem wewnętrznym, zewnętrznym .
 • Tryby pracy centrali telefonicznej - możliwość zdefiniowanie różnych trybów pracy w dzień i w nocy oraz w dni powszednie i weekendy, automatyczne przełączanie trybów pracy z możliwością włączenia doraźnie trybu nocnego lub weekendowego wcześniej niż było zaprogramowane
 • grupy wspólnego wywołania - określonej grupie abonentów centrali telefonicznej zostaje przydzielony wspólny numer. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane jako AWIZO lub w Działach Obsługi Klienta, Serwisu, Marketingu. W centrali telefonicznej istnieje możliwość wydzielenia do czterech grup abonentów
 • Zawieszenie połączenia HOLD - możliwość chwilowego "zawieszenia" rozmowy prowadzonej przez linię miejską, w tym czasie można odebrać rozmowę z drugiej linii, a następnie powrócić do połączenia miejskiego.
 • Przenoszenie wywołania kierowanego do dowolnego aparatu wewnętrznego na inny aparat wewnętrzny.
 • Przechwytywanie wywołań z linii miejskiej lub wewnętrznej kierowanych do innego abonenta wewnętrznego
 • zamawianie połączeń w przypadku zajętości łączy zewnętrznych, do natychmiastowej realizacji, bądź na określoną godzinę.
 • Zróżnicowane sygnałów dzwonienia - funkcja ta pozwala na poinformowanie abonenta poprzez odmienny sposób dzwonienia jego aparatu o kierunku z jakiego przychodzi wywołanie; przykładowo inaczej dzwoni telefon, zapowiadając rozmowę z miasta, inaczej od abonenta wewnętrznego itp.
 • Powtarzanie ostatnio wybranego numeru (funkcja "REDIAL") w przypadku zajętości numeru centrali miejskiej, można zlecić centralce powtórzenie ostatnio wybranego numeru.
 • Dialer alarmowy.
 • Współpraca z programami hotelowymi Pensionnaire, Hotel KT, Krak, Gość, Chart.
 • Budzenie - przypominanie o spotkaniu o określonej godzinie w trybie: jednorazowym, codziennym i w określony dzień tygodnia.
 • "nie przeszkadzać" - włączenie funkcji powoduje, że dzwoniący pod dany numer będzie otrzymywał przez 10 minut sygnał nieosiągalności, możliwe będzie natomiast realizowanie w tym czasie połączeń wychodzących.
 • Wywołanie przez radiowęzeł - w przypadku podłączenia do radiowęzła, istnieje możliwość przekazania poprzez radiowęzeł komunikatu z dowolnego aparatu wewnętrznego.
 • Pozwolenie na realizację jednego połączenia miejskiego - "barman", umożliwia wykonanie jednej rozmowy miejskiej z aparatu, w którym jest zablokowana możliwość połączeń z linią miejską; rozmowa zaliczana jest na wybrane konto abonenta rzeczywistego lub wirtualnego.
 • Wydruk rachunku za ostatnią rozmowę dla dowolnego abonenta wewnętrznego - uzupełnienie dla funkcji "barman" umożliwiające rozliczenie kosztów przeprowadzenia rozmowy z danego aparatu, bezpośrednio po wykonaniu rozmowy.
 • Oferowanie rozmowy miejskiej innemu abonentowi wewnętrznemu, gdy jest zajęty rozmową wewnętrzną lub rozmową zewnętrzną prowadzoną przez inną linię miejską. Połączenie miejskie można pozostawić w trybie oczekiwania - zajęty abonent będzie słyszał w tle sygnał ostrzegawczy o czekającym połączeniu, zaś połączenie zostanie zestawione po zakończeniu pierwszej rozmowy.
 • Ochrona danych - włączenie funkcji powoduje, że abonent nie otrzymuje żadnych dodatkowych sygnałów podczas prowadzonej rozmowy, np. sygnalizacji dzwonienia z drugiej linii lub oferowania rozmowy. Włączenie tej funkcji zalecane jest dla linii, do których podłączony jest faks lub modem.
 • Prefiks sąsiedzki - umożliwia zaprogramowanie jedno- lub dwucyfrowego prefiksu, który jest samodzielnie generowany przez centralę w przypadku, gdy wyjście "do miasta" odbywa się przez dodatkowe centrale, np. zakładowe lub abonenckie.


Usługi dostępne na telefonach systemowych:
 

 • Prezentacja stanu portów.
 • Programowanie klawiszy funkcyjnych i liniowych.
 • Prezentacja numerów abonentów wewnętrznych.
 • Prezentacja numerów abonentów dodzwaniająych się z zewnątrz.

 

 

(C) 2004-2006 TEL-TAR.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.
webmaster   
MariuszT