CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE Ustaw naszą stronę jako startową Dodaj naszą stronę do Ulubionych Kontakt
 
CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
ul. Powstańców 2c/6
42-620 Nakło Śląskie k. Tarnowskich Gór

tel. kom.: 0501 579 639
tel/fax: (32) 284 37 05
e-mail: centrale@tel-tar.pl
gadu-gadu: 4142557
 
O firmie
Oferta
Serwis
Kontakt
Mapa serwisu


 

Przyjmujemy zlecenia z całej Polski!


Przeglądaj katalog według:
 
producentów   typów sprzętu
 
 

Model wycofany ze sprzedaży.TYLKO SERWIS

Centrala telefoniczna PLATAN - CYFRA200 - Centrala telefoniczna będąca nowoczesnym systemem telekomunikac

CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE

	Model wycofany ze sprzedaży.TYLKO SERWIS

	Centrala telefoniczna PLATAN - CYFRA200 - Centrala telefoniczna będąca nowoczesnym systemem telekomunikac
Powiększ

Centrala telefoniczna oferowana Platan w CENACH PRODUCENTA.

KONFIGURACJA Centrali telefonicznej Platan  CYFRA 200 V120/V224:

Linie miejskie:

 • od 4 do 32 linii analogowych
 • od 2 do 16 łączy ISDN (2B+D)
 • 1 łącze cyfrowe ISDN (30B+D)


Linie wemnetrzne:

 • od 8 do 112 linii analogowych (wersja V120)
 • od 8 do 192 linii analogowych (wersja V224)
 • od 2 do 56 łączy cyfrowych ISDN (styk S0)
 • do 12 aparatów systemowych z konsolami
 • do 112 urządzeń końcowych ISDN (telefon, videotelefon, fax, modem)


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE CENTRALI TELEFONICZNEJ PLATAN

 • przełącznica z modułami zabezpieczeń przeciwprzepięciowych (wewnątrz obudowy centrali telefonicznej ), w wersji na zaciski (standardowo) lub KRONE
 • wybieranie DTMF i impulsowe na liniach miejskich i wewnętrznych
 • rejestracja i taryfikacja połączeń - bufor 11 000 rozmów
 • 8 niezależnych zapowiedzi głosowych o łącznym czasie trwania do 16 min., nagrywanych przez użytkownika*
 • 4 melodie dla połączeń oczekujących*
 • funkcja DISA (bezpośrednie wybieranie w czasie trwania zapowiedzi numerów abonentów wewnętrznych) i MultiDISA (możliwość przełączania się pomiędzy różnymi poziomami zapowiedzi),
 • automatyczny transfer faksu dla wszystkich linii miejskich (analogowych i ISDN)**
 • wyświetlacz LCD
 • sterowanie dzwonkiem w szkołach lub zakładach przemysłowych
 • 2 interfejsy szeregowe RS 232 umożliwiające podłączenie komputera i modemu
 • interfejs równoległy CENTRONICS do podłączenia drukarki
 • możliwość podłączenia:
 • - bramek GSM,
 • program komputerowy do konfigurowania centrali telefonicznej oraz obsługi taryfikacji rozmów - DI 200
 • modem zewnętrzny do zdalnego programowania centrali telefonicznej
 • system zasilania awaryjnego (z akumulatorami bezobsługowymi i układami automatycznej kontroli ładowania / rozładowania) zapewnia działanie centrali telefonicznej przez max. 7 godzin
 • automatyczne przełączanie analogowych linii miejskich na wybrane aparaty wewnętrzne w przypadku awarii zasilania ~220 V.

* - dostępne w wyposażeniu standardowym dla central telefonicznych PLATAN  wyprodukowanych po 13 sierpnia 2002 r., wyposażonych w płytę procesorową PROC202 i program centrali telefonicznej w wersji od 4.25.
W centralach telefonicznych PLATAN  starszego typu dostępne były 4 zapowiedzi (2 w standardzie) oraz 2 melodie dla połączeń oczekujących.

** - moduł automatycznego transferu faksu jest dostępny w wyposażeniu standardowym dla wszystkich linii miejskich w centralach telefonicznych wyprodukowanych po 12 listopada 2002 r. (płyta procesorowa PROC202 oraz wersja oprogramowania od 4.27).
W centralach telefonicznych PLATAN z płytą PROC200 oraz starszym oprogramowaniem moduł jest w wyposażeniu opcjonalnym (moduł dla 4 analogowych linii miejskich).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE CENTRALI TELEFONICZNEJ PLATAN
Wyposażenie dodatkowe centrali telefonicznej poszerza zakres jej usług, nie jest jednak konieczne do funkcjonowania systemu. W skład wyposażenia dodatkowego CYFRY 200 wchodzą:
 

 • wyposażenie dla 2 aparatów pośredniczących (awizo) i 2 konsol systemowych
 • możliwość podłączenia:
 • - zewnętrznego źródła dźwięku (wejście audio),
 • - zewnętrznej instalacji radiowęzłowej (wyjście audio),
 • moduł odbiornika teletaksy
 • wyposażenie bramofonu
 • wyposażenie do współpracy z liniami MB
 • wyposażenie wyniesionych linii wewnętrznych
 • programy Konsola
 • Baza Numerów.


Przydatne funkcje realizowane przez centralę telefoniczną PLATAN  CYFRA 200:

 • DISA - możliwość bezpośredniego połączenia z numerem wewnętrznym bez pośrednictwa telefonistki. Aby zestawić połączenie należy w trakcie trwania zapowiedzi słownej ( lub do 5 sekund po jej zakończeniu) wybrać numer abonenta wewnętrznego
 • MultiDISA - umożliwia osobie dzwoniącej z miasta przechodzenie pomiędzy zapowiedziami i wybór odsłuchiwanych komunikatów
 • DDI/MSN - usługi pozwalające na przyznanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów "miejskich" z możliwością bezpośrednich połączeń, dostępne tylko w przypadku zastosowania wyposażenia ISDN
 • CLIP - identyfikacja numeru abonenta - dostępna jest przy zastosowaniu łączy ISDN. Identyfikacja jest wysyłana na wyświetlacz aparatów systemowych, wyświetlacz centrali telefonicznej oraz do programu Baza Numerów
 • rejestracja i taryfikacja rozmów - pełna rejestracja i taryfikacja połączeń zewnętrznych wychodzących. Taryfikacja może być prowadzona według różnych kryteriów: w oparciu o zaliczanie czasowe, o tzw. odwrócenie pętli lub przy wykorzystaniu teletaksy. Teletaksa - sposób taryfikacji polegający na tym, że centrala telefoniczna miejska wysyła do abonenta (np. centrali telefonicznej abonenckiej) impulsy zaliczające; jeżeli na końcu linii znajduje się specjalny odbiornik 16 kHz, można na bieżąco obserwować koszt połączenia
 • ograniczania wybranych typów połączeń dla różnych abonentów, np. audiotele 0-700, połączeń międzymiastowych lub międzynarodowych
 • systemowa książka telefoniczna (numery skrócone)
 • indywidualizacja usług i uprawnień abonentów
 • sygnalizacja połączenia oczekującego.
 • abonenci wirtualni (do 192) w ramach systemu kont indywidualnych, z możliwością niezależnego programowania uprawnień oraz przenoszenia uprawnień i kodów rozliczeniowych; liczba abonentów wirtualnych nie jest uzależniona od konfiguracji centrali.
 • gorąca linia - możliwość zestawienia połączenia bezpośrednio po podniesieniu słuchawki z wybranym numerem wewnętrznym, zewnętrznym
 • tryby pracy centrali telefonicznej - możliwość zdefiniowanie różnych trybów pracy w dzień i w nocy oraz w dni powszednie i weekendy, automatyczne przełączanie trybów pracy z możliwością włączenia doraźnie trybu nocnego lub weekendowego wcześniej niż było zaprogramowane
 • tryb pracy sekretarsko-dyrektorski - możliwość zamawiania połączeń za pośrednictwem sekretarki, specjalne uprawnienia dyrektora
 • grupy wspólnego wywołania - określonej grupie abonentów centrali telefonicznej zostaje przydzielony wspólny numer. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane jako AWIZO lub w Działach Obsługi Klienta, Serwisu, Marketingu. W centrali istnieje możliwość wydzielenia do czterech grup abonentów
 • połączenie tranzytowe - możliwość połączenia z zewnątrz ("z miasta") z centralą telefoniczną PLATAN CYFRA 200 i wykonania za jej pośrednictwem połączenia z innym numerem zewnętrznym (tel. komórkowy, rozmowa międzymiastowa) na koszt centrali telefonicznej PLATAN CYFRA 200
 • połączenie konferencyjne pomiędzy jednym abonentem zewnętrznym i dwoma abonentami wewnętrznymi
 • zawieszenie połączenia HOLD - możliwość chwilowego "zawieszenia" rozmowy prowadzonej przez linię miejską, w tym czasie można odebrać rozmowę z drugiej linii, a następnie powrócić do połączenia miejskiego
 • przenoszenie wywołania kierowanego do dowolnego aparatu wewnętrznego na inny aparat wewnętrzny
 • przechwytywanie wywołań z linii miejskiej lub wewnętrznej kierowanych do innego abonenta wewnętrznego
 • zamawianie połączeń w przypadku zajętości łączy zewnętrznych, do natychmiastowej realizacji, bądź na określoną godzinę
 • zróżnicowane sygnałów dzwonienia - funkcja ta pozwala na poinformowanie abonenta poprzez odmienny sposób dzwonienia jego aparatu o kierunku z jakiego przychodzi wywołanie; przykładowo inaczej dzwoni telefon, zapowiadając rozmowę z miasta, inaczej od abonenta wewnętrznego itp.
 • powtarzanie ostatnio wybranego numeru (funkcja „REDIAL”) – w przypadku zajętości numeru centrali telefonicznej miejskiej, można zlecić centralce telefonicznej powtórzenie ostatnio wybranego numeru;
 • współpraca z programami hotelowymi Pensionnaire, Hotel KT, Krak, Gość, Chart,
 • budzenie - przypominanie o spotkaniu o określonej godzinie w trybie: jednorazowym, codziennym i w określony dzień tygodnia
 • "nie przeszkadzać" - włączenie funkcji powoduje, że dzwoniący pod dany numer będzie otrzymywał przez 10 minut sygnał nieosiągalności, możliwe będzie natomiast realizowanie w tym czasie połączeń wychodzących
 • wywołanie przez radiowęzeł - w przypadku podłączenia do radiowęzła, istnieje możliwość przekazania poprzez radiowęzeł komunikatu z dowolnego aparatu wewnętrznego.
 • pozwolenie na realizację jednego połączenia miejskiego - "barman", umożliwia wykonanie jednej rozmowy miejskiej z aparatu, w którym jest zablokowana możliwość połączeń z linią miejską; rozmowa zaliczana jest na wybrane konto abonenta rzeczywistego lub wirtualnego
 • wydruk rachunku za ostatnią rozmowę dla dowolnego abonenta wewnętrznego - uzupełnienie dla funkcji "barman" umożliwiające rozliczenie kosztów przeprowadzenia rozmowy z danego aparatu, bezpośrednio po wykonaniu rozmowy
 • oferowanie rozmowy miejskiej innemu abonentowi wewnętrznemu, gdy jest zajęty rozmową wewnętrzną lub rozmową zewnętrzną prowadzoną przez inną linię miejską. Połączenie miejskie można pozostawić w trybie oczekiwania - zajęty abonent będzie słyszał w tle sygnał ostrzegawczy o czekającym połączeniu, zaś połączenie zostanie zestawione po zakończeniu pierwszej rozmowy
 • ochrona danych - włączenie funkcji powoduje, że abonent nie otrzymuje żadnych dodatkowych sygnałów podczas prowadzonej rozmowy, np. sygnalizacji dzwonienia z drugiej linii lub oferowania rozmowy. Włączenie tej funkcji zalecane jest dla linii, do których podłączony jest faks lub modem
 • prefiks sąsiedzki - umożliwia zaprogramowanie jedno- lub dwucyfrowego prefiksu, który jest samodzielnie generowany przez centralę w przypadku, gdy wyjście "do miasta" odbywa się przez dodatkowe centrale, np. zakładowe lub abonenckie.

Usługi dostępne na telefonach systemowych:
 

 • prezentacja stanu portów
 • programowanie klawiszy funkcyjnych i liniowych
 • prezentacja numerów abonentów wewnętrznych
 • prezentacja numerów abonentów dodzwaniająych się z zewnątrzCENY PRODUCENTA


 

 

(C) 2004-2006 TEL-TAR.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.
webmaster   
MariuszT